Napsali o nás | 108 Palms Beach Resort

Srí Lanka - 108 Palms Beach resort

Array

MÍSTA SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO

Na Srí Lance naleznete 7 míst, která se stala chráněnými oblastmi UNESCA jako součást světového kulturního dědictví. Je to stejný počet jako má Egypt. A ještě tady máme jeden malý zázrak. Šest z těchto míst odkazuje na civilizace starší než 2.000 let a sedmým místem je přírodní dědictví – místo s nejvyšší biodiverzitou na zemi kromě Amazonského pralesa.

Najdete zde kolosální stavby a monumenty, ale také staré ruiny. Dále královské paláce sahající až do oblak. Místa světového kulturního dědictví dokazují bohatou historii civilizací na tomto ostrově. Největší a zároveň nejzajímavější naleziště jsou tvořeny trojúhelníkem tří míst: Anuradhapury, Polonnaruwy a Kandy. Jsou žijícím odkazem, se svými Buddhistickými mnichy a dalšími věřícími, kteří v hypnotickém transu odříkávají své modlitby – toto všechno jsou stavební kameny kulturního odkazu Srí Lanky.

Díky těmto odkazům je návštěvník vtažen do historie Srí Lanky a jejích zásadních okamžiků – Buddhismus, krále kteří zde nechali rozvíjet technické obory, palácové intriky, opakované invaze a dobývání a nakonec kapitulaci před stálými nájezdníky z Evropy.

Odkaz Srí Lanky vás vezme na jedinečnou duchovní cestu, která vás pozdvihne a příjemně osvěží vaše smysly. Díky kompaktnosti ostrova je velmi jednoduché navštívit během krátké doby všechna místa výše zmiňovaného trojúhelníku.
Svaté město Anuradhapura

Nachází se v Severní Centrální provincii, 206km od Kolomba. Svaté město Anuradhapura je zkrátka zázračným místem. Obsahuje některé z nejstarších dochovaných archeologických pokladů Srí Lanky. Tento ohromující odkaz je impozantní připomínkou dávných civilizací.

Jedno z nejrozsáhlejších mnišských měst, které kdy bylo viděno, vzniklo více než 4 stolení před Kristem, a získalo na své důležitosti s příchodem Buddhismu. První buddhisté toto místo přeměnili na jedno ze základních míst pro buddhistické pouti a středisko vzdělávání. Velcí králové Anuradhapury zde zažili zlatý věk Srí Lanky.
Sláva tohoto města spadá hodně daleko a dozvídáme se o něm ze starodávných spisů z Řecka, Říma a Číny. Ale díky neustálým nájezdům z Jižní Indie, začala sláva Anuradhapury v 10. století našeho letopočtu upadat.

Centrem starověkého města je Mahavihara, nejstarší klášter ve městě. Věřící sem stále jezdí meditovat, je zde Sri Maha Bodhi, což je strom vzrostlý z původního stromu ze severní Indie, pod kterým seděl Budha, když došel osvícení. Thuparama dagoba, vyrostla ve 3. století př. n. l. a byla první dagobou postavenou na Srí Lance. Pokud stojíte před Jetavana dagobou – postavenou z červených cihel, třetí největší budovou na světě, prožíváte neuvěřitelně silné okamžiky. Abhayagiri dagoba je stále pokryta zemí a vegetací, zatímco více známá Ruvanvalisaya dagoba, která byla zrestaurována zářivě svítí do noci. Úchvatná Kuttam Pokuna neboli „dvojité lázně“ se svým zachovalým kamenným schodištěm jsou jedinou dochovanou památkou na Brazen Palace – dříve devítipatrovou budovu s tisíci místnostmi.

Anuradhapura sedí přímo v místě mezi třemi vodními nádržemi známými jako Basawakkulama, Tissa Wewa a Nuwara Wewa. Součást původního zavlažovacího systému stále funguje a my tak můžeme žasnout nad sofistikovanými systémy rozvodu vody v dávných dobách.

Medieval hlavní místo Pollonaruwy

Ve 12. století našeho letopočtu bylo toto místo jedním z nejmodernějších center Jižní Asie. V současné době jeho velmi dobře zachovalé ruiny podávají svědectví o síle a velikosti umělců té doby.

Nachází se 142km od Kolomba, Pollonaruwa je na ostrově druhým nejstarším městem. Mnoho ze stále dochovaných ruin připomíná Parakramabahu Velikého, posledního z řady králů-bojovníků, kteří pomohli městu k jeho slávě.

Srdcem starověkého města jsou připomínky Royal Palace a Council Chamber. Poblíž se nachází vatadage nebo památeční dům, což je krásně dekorovaná kruhová struktura podobající se Stonehenge. Na dalším místě nalezneme Gal Potu (kamennou knihu) – 9m dlouhý kus žuly s vepsanými příběhy. Lankatilaka shrine a úžasná socha Budhy Gal Vihara
jsou vrcholné plastiky Srí Lanského umění. Na tomto místě také najdete mnoho Hinduistických chrámů.

Vznešenost a krása Polonnaruwy je velmi inspirující. Potkáte zde opice, velké ještěry a velkou spoustu různého ptactva. Její krásou byla v roce 1980 unesena i popová skupina Duran Duran, kteří v ní natočili klip, Save a prayer.

Jeskynní chrámy v Dambulle

Nacházejí se v centru ostrova, 148km od Kolomba, na hlavní cestě na sever do Anuradhapury a Polonnaruwy. Jeskynní chrámy jsou mistrovským dílem buddhistického umění. Jsou vyplněny nástěnnými malbami zachycujícími úseky z Budhova života a jsou zde sochy Budhy v rozmanitých pozicích.

V prvním stolení př. n. l. jeskyně poskytli ochranu králi, který uprchnul před nájezdníky z Jižní Indie. Jako vděčnost za to, že se vrátil zpět na trůn zde nechal král postavit tyto chrámy, za to, že mu zde byl poskytnut úkryt.

Dohromady je zde 5 jeskynní. Druhá jeskyně Maharaja Vihara je největší a nejkrásnější, je dlouhá více než 50 metrů, 7 metrů vysoká a téměř 25 metrů hluboká. Spirituální energie v Dambulle je přímo hmatatelná a buddhistické umění, které je zde prezentováno nemá na Srí Lance obdoby. A dalším bonusem je úchvatný pohled dolů ze skály.

Sigiriya

Částečně hedonistický palác nabízející potěšení a částečně svaté místo. Sigiriya je jedním z nejúchvatnějších archeologických skvostů Srí Lanky a jednou z nejčastějších turistických atrakcí. Ve skutečnosti existuje názor, že je vůbec nejstarší turistickou atrakcí na světě, jejíž první návštěvníci spodobnili na jejích stěnách grafity, které jsou popisovány jako první interaktivní kniha na světě. Nachází se severně od Dambully, 196km od Kolomba, celý komplex se skládá z ohromné skály vyšší než 200m, na vrcholu jsou ruiny paláce a u úpatí se rozprostírá komplex zahrad pro potěšení.

Pouze na dvě dekády v 5. století získala Sigiriya na větší důležitosti, a to při boji dvou bratrů. Král, který vyhrál měl syna Kasyapa. Ten ve strachu, že by se poražený bratr mohl vrátit z exilu zde postavil hradby a přesunul hlavní město do Sigiriyi.

Megalomanský, ale stále spirituální Kasyapa, měl stále velmi dobrý vkus. V Zahradách potěšení je několik bazénů, kanálů a fontán ze kterých prýští voda již po 1500 let. Cestou nahoru podél skály jsou známé Sigiriyjské fresky, obsahují 21 pannen s obnaženými ňadry, které mají znázorňovat božské nymfy, ale dozajista byly vymodelovány podle Kasiových milenek. V půli cesty narazíte na lví tlapy (lion´s paws), což je součástí původního vchodu, kdy každý návštěvník musel projít kolem otevřené lví tlamy.

Královské město Kandy

Uprostřed bujné vegetace hor v severní části ostrova se nachází Královské město Kandy,
116km od Kolomba, bylo na Srí Lance posledním nezávislým územím, které přežilo dvě století nájezdů kolonizátorů z Portugalska a z Dánska, než padlo pod nadvládu Britů roku 1815. Dědictví této tradice se zachovalo dodnes díky charakteristické architektuře tohoto města, umění a tanci.

Domovem svaté relikvie Buddhova zubu je Dalada Maligawa neboli Temple of the Tooth (Chrám zubu). To je zážitek, který žádný z návštěvníků nemůže vynechat. Říká se, že byl ukraden z Buddhovi pohřební hranice a propašován na Srí Lanku ve vlasech princezny. Tato relikvie je velmi významná. Každým rokem se slaví v červenci nebo srpnu svátek Esala Perahera (perahera znamená procesí), který je úchvatnou podívanou, plnou nastrojených slonů, tanečníků s ohněm a bubeníků.

Vše se odehrává kolem krásného jezera, které je ve středu města s výhledem do okolních kopců ve kterých je spousta chrámů. To jsou příjemné chvíle, jak prožít svůj čas v Kandy. Zažít pulzující rytmus bubnů a pestrobarevné tanečníky je zkrátka kulturní povinností.
Nebo můžete jít na procházku do Královské Botanické zahrady Peradeniya, 6km jižně od města. Kandy je také nejlepším místem na Srí Lance pro studium meditace.

Dutch Fort v Galle

V 17. století byla Holandská pevnost v Galle nejlépe zachovanou tvrzí v Jižní Asii. Nachází se na nejjižnějším cípu 173km od Kolomba. Vstoupíte do impozantní kamenné bašty a na chvíli se vrátíte v čase. Uvnitř pevnosti ucítíte jak na vás dýchá kouzlo starého světa. Rovné uličky jsou lemovány domy z doby Nizozemské kolonizace a přivítáte naprostou absenci automobilové dopravy. Je zde několik muzeí a starých obchodů, které připomínají kuriozity z doby Nizozemské kolonizace. Ze všech těch budov, je asi nejvíce zajímavý Dutch Reformed Church, obsahující zdobení připomínající Nizozemské zakladatele tohoto místa. V pevnosti také najdete nejexkluzivnější ubytování butikového stylu ve vilách připomínajících slávu kolonizačního období.

První opevnění v Galle založili Portugalci, avšak v roce 1640 byla pevnost dobita Nizozemci. Opevnění bylo zpevněno a byl založen systém ulic. Další vzrůst přišel v době, kdy místo dobili Britové. Přístav byl po dlouhou dobu důležitým obchodním místem, ale s vybudováním přehrady v Kolombu, se důležitost Galle zmenšila.

Jděte se jen tak projít kolem ochranného valu, pozorujte děti jak pouští draky, zažijte poklidnou atmosféru dávno zašlé éry kolonizace, zahrajte si kriket nebo si všimněte párů, které se ukrývají před očima kolemjdoucích pod slunečním deštníkem. Ti všichni vypadají pozvednuti náladou této malebné pevnosti.

Sinharaja Forest Reserve (Sinharaja prales)

Vlhký, záhadný a plný života, to je Sinharaja Forest Reserve, leží 120km jiho-východně od Kolomba a je posledním rozlehlým deštným pralesem na ostrově. Přes 11 tisíc hektarů, které se táhnou od mokré zóny až k jižní části kopců. Sinharaja je ekologickým pokladem. Se svým ohromujícím množstvím druhů fauny a flóry je na vrcholu biodeverzity na celém světě.

Je zde na 130 druhů ptáků, včetně 33 endemických druhů Srí Lanky. Je zde také bohatá škála plazů a tisíce druhů hmyzu, přičemž mnohé z nich dosud nebyly vědecky objeveny. Savce zde zastupuje langur s fialovým obličejem (endemický druh opice) a obří veverka. Sinharaja je také domovem nepolapitelného jaguára.

Je lepší navštívit prales pěšky, což vám dodá pravdivý zážitek džungle. Místa odkud začít jsou Deniyaya na východě a Kudawa na západě.

 

Napište nám

Kde nás najdete?